0917 021 858

Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Môi trường và Chăm sóc Sức khỏe là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, hoạt đông trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực môi trường, chăm sóc sức khỏe, tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn vè khoa học công nghệ, hỗ trợ và xúc tiến thương mại, đầu tư.

- Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

- Tên tiếng Anh: Healthcare and Environmental Technology Center

- Tên viết tắt: HETEC

- Địa chỉ: Số nhà CL3-13 Khu Đô thị Man Bồi, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.668 06799     Website: http://hetec.vn    - Email: hetecvietnam@gmail.com

- Thành lập theo quyết định số 383/QĐ-LHHVN do Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam ký ngày 19/4/2019.

- Giấy chứng nhận hoạt động khoa học & công nghệ số: A-2064 do Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 8/5/2019.

- Mã số thuế: 0108767883

- Số tài khoản: 0971000027904 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Hà Nội.

- Logo (biểu trưng) của trung tâm:

 

Chức năng  và nhiệm vụ của trung tâm

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn để tiến hành nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án trong các lĩnh vực: Công nghệ môi trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe, công nghệ sinh hóa và công nghệ thông tin.

Nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ môi trường, tài nguyên, công nghệ thông tin, tiêu chuẩn chất lượng, chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động, sinh hóa.

Dịch vụ KH&CN: Công nghệ môi trường, xử lý nước, quan trắc môi trường; Giải pháp phần mềm, cổng thông tin; chăm sóc sức khỏe; Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, phân tích thử nghiệm và công nhận; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo; Hỗ trợ xúc tiến thương mại; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; Huy động các nguồn lực xã hội để triển khai các hoạt động của trung tâm.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

GS-VS-TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng ThS . Lê Hữu Thi - Giám đốc Trung tâm Hetec trong buổi bảo vệ phương án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hetec trước Hội đồng Trung ương Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm

Hội đồng quản lý Trung tâm;

- Hội đồng khoa học Trung tâm;

- Ban lãnh đạo Trung tâm, Kế toán trưởng;

- Văn phòng trung tâm và các đơn vị chuyên môn của trung tâm;

- Văn phòng đại diện, chi nhánh của Trung tâm

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động Trung tâm Hetec
Hồ sơ pháp lý Trung tâm Hetec

Hồ sơ pháp lý Trung tâm Hetec

Trung tâm Công nghệ Môi trường và Chăm sóc Sức khỏe là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013. […]

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG & CHĂM SÓC SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số nhà CL3-13 Khu Đô thị Man Bồi, Phường Phú Lãm, quân Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: http://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: NCS. Lê Hữu Thi - Giám đốc trung tâm

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved