Ban Quản lý Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng

Ban Quản lý Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng là bộ phận chuyên môn quản lý dự án trực thuộc Viện Công nghệ và Sức khoẻ - Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ban có các nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án, đề tài trong lĩnh vực: Nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, nghiên cứu phát triển các ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu,

Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng và an sinh xã hội theo kế hoạch hoạt động hàng năm được Viện Công nghệ và Sức khoẻ phê duyệt.

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁN BỘ NHÂN VIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Ông Bùi Minh Đức - Giám đốc điều phối dự án

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Khu vực
1 Nguyễn Bá Dũng 20/06/1993 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
2 Trần Đình Cường 21/06/1993 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
3 Nguyễn Đình Thịnh 05/08/1993 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
4 Nguyễn Xuân Sơn 30/09/1986 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
5 Cao Tuấn Anh 13/10/1990 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
6 Lê Anh Thắng 10/01/1982 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Trung
7 Lê Duy Anh   Kỹ thuật Khu vực Miền Trung
8 Vương Đình Trường 09/11/1995 Kỹ thuật Khu vực Miền Trung
9 Nguyễn Văn Thanh 20/11/1989 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Bắc
10 Lưu Thuỷ Dung 10/10/1970 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Bắc
11 Trần Ngọc Tiền 28/08/1987 Kỹ thuật Khu vực Miền Bắc
12 Lại Văn Quỳnh 05/02/1968 Kỹ thuật Khu vực Miền Bắc
13 Nguyễn Khắc Thành 09/04/1984 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
14 Nguyễn Đình Thành 28/08/1985 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
15 Thạch Thị Hồng Tươi 23/10/1992 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
16 Nguyễn Thị Diễm Phương 15/07/1984 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
17 Lê Nhựt Minh 21/01/1996 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
18 Hán Đình Kiên 17/05/1985 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
19 Hoàng Thị Mỹ Duyên 29/04/2002 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Nam
20 Liên Chí Nghiệp 20/11/2001 Kỹ thuật Khu vực Miền Nam
21 Nguyễn Tiến Đạt 16/07/1972 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Bắc
22 Trần Quang Anh 23/01/1988 Cán bộ truyền thông Khu vực Miễn Bắc
23 Nguyễn Thị Xuân 20/01/1971 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Bắc
24 Hà Văn Quyết 28/07/1994 Cán bộ truyền thông Khu vực Miền Bắc
25 Bùi Thị Lan 25/02/1972 Cán bộ Truyền thông Khu vực Miền Bắc

 

Mọi chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHOẺ - HETEC

Địa chỉ: Số 8 đường Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799                     - Hotline: 0917 021 858

Email: hetecvietnam@gmail.com            Website: https://hetec.vn 

Tin khác

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số 8 đường Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: https://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sĩ Lê Hữu Thi - Viện trưởng 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved