Ông Nguyễn Văn Phát trúng cử Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ VI (2018-2023)

Ngày 5/7/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp Hội Thanh Hoá) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018-2023). Tham dự Đại hội có GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham dự có đại diện UBND, các Sở, Ban ngành của tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Là một tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đầu nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội Thanh Hoá có 28 hội thành viên với tổng số 18.554 hội viên. Đến nay, Liên hiệp Hội Thanh Hóa đã có 30 hội thành viên (trong đó kết nạp thêm 04 hội thành viên, giải thể 01 hội, hợp nhất 02 hội) với 22.853 cán bộ, hội viên (tăng 4661 hội viên so với đầu nhiệm kỳ) gồm 199 tiến sỹ, 1410 thạc sỹ và tương đương, 8095 hội viên có trình độ đại học.
Cùng với việc phát triển nhanh về số lượng, chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội Thanh Hóa và các hội thành viên ngày càng được nâng lên, các hội thành viên hoạt động thường xuyên, đồng đều hơn. Số hội có hoạt động thường xuyên, tích cực đạt 67,7%. Hoạt động của các hội thành viên có nhiều đổi mới, hiệu quả, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện.
Trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Liên hiệp Hội Thanh Hóa và các hội thành viên đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN, thực hiện các đề tài, dự án. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có 714 nhiệm vụ KH&CN trong đó có 98 đề tài cấp bộ và cấp tỉnh được triển khai thực hiện. Các đề tài, dự án đều bám sát nhu cầu, nhiệm vụ KH&CN của cơ sở, của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu bức thiết của địa phương.
Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) là một trong những thế mạnh của Liên hiệp Hội Thanh Hóa. Nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên Liên hiệp Hội Thanh Hóa đã thực hiện 227 nhiệm vụ cấp tỉnh, 270 nhiệm vụ cấp ngành, cơ sở. Thông qua hoạt động TVPB&GĐXH, Liên hiệp Hội Thanh Hóa và các hội thành viên đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, dự án, đề án; thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đóng góp trí tuệ vào các chủ trương, chính sách và các đề án lơn, quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.
Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN; hợp tác quốc tế; thi đua khen thưởng và tôn vinh trí thức cũng được Liên hiệp Hội Thanh Hóa quan tâm và triển khai có hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân của Liên hiệp Hội Thanh Hóa và các hội thành viên đã được nhận các danh hiệu và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

GS. TSKH. Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao tăng bức trướng cho Liên hiệp Hội Thanh Hóa

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá vai trò của trí thức nói chung và trí thức Thanh Hóa nói riêng. Đồng chí cũng khẳng định các cấp ủy chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa trân trọng ghi nhận những kết quả đóng góp của đội ngũ trí thức trong tỉnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Để xứng đáng với sự tin tưởng của chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị Liên hiệp Hội Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tập trung vào việc: nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội Thanh Hóa phù hợp với từng giai đoạn; tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của hội viên, của đội ngũ trí thức KH&CN trong tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Thanh Hóa và các hội thành viên, xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả công tác TVPB&GĐXH phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh vững vàng, có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng vận động trí thức, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…
Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh đã đánh giá cao những thành tích mà Liên hiệp Hội Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc TVPB&GĐXH; trong việc truyền bá và ứng dụng các kiến thức KH&CN cũng như việc phát hiện tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động GD&Đt, KH&CN. GS.TSKH Đặng Vũ Minh cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các thế hệ lãnh đạo, tập thể, hội viên Liên hiệp Hội Thanh Hóa qua các thời kỳ. GS. Đặng Vũ Minh cũng nhấn mạnh đến vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung và Liên hiệp Hội Thanh Hóa nói riêng trong việc tập hợp, đoàn kết trí thức đối với việc giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Để giữ vững ổn định và phát triển đất nước có rất nhiều việc phải làm song một trong những việc phải làm là tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức. Đó cũng là chức năng của Liên hiệp Hội Việt Nam, của Liên hiệp Hội Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện chức năng đó, Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội Thanh Hóa phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đó có việc giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc; chủ động đề xuất và tham mưu các ý kiến đối với việc xây dựng và phát triển đất nước trước hết là về KH&CN, GD&ĐT.
Để ghi nhận kết quả và thành tích xuất sắc của tập thể, hội viên thuộc Liên hiệp Hội Thanh Hóa, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho 16 cá nhân, bằng khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân.
Đại hội đã bầu 41 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và bầu ông Nguyễn Văn Phát làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh Hóa khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023).

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Thanh Hóa khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023).

Theo: Quỳnh Chi/VUSTA.VN

Mọi chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHOẺ - HETEC

 Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799                     - Hotline: 0917 021 858

Email: hetecvietnam@gmail.com            Website: https://hetec.vn 

Tin khác

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: https://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sĩ Lê Hữu Thi - Viện trưởng 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved