Ông Lê Hữu Thi được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ

Ngày 20/04/2020 Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã ký định số: 307/QĐ-LHHVN về việc chuyển đổi mô hình tổ chức KH&CN và đổi tên Trung tâm Công nghệ Môi trường và Chăm sóc Sức khoẻ thành Viện Công nghệ và Sức khoẻ và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện.

Viện Công nghệ và Sức khoẻ là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trung ương Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Viện có chức năng: Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn tiến hành nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện, tự động hoá, môi trường, hoá thực phẩm, quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Nghiên cứu khoa học, phản biện, thực hiện các đề tài, dự án về công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện, tự động hóa, môi trường, hóa thực phẩm, quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ có liên quan và hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hữu Thi giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ông Lê Hữu Thi được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam theo quyết định số 310/QĐ-LHHVN ngày 20/04/2020. Ông Lê Hữu Thi sinh năm 1985, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, quê quán: huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, Trước khi được bổ nhiệm là Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ, ông Lê Hữu Thi đã trải qua các vị trí: Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường và Chăm sóc Sức khoẻ, trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Apuwa Việt Nam, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Báo Sức khoẻ Cộng Đồng, Cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng - hỗ trợ và tái định cư thuộc UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Văn Hiến TP. Hồ Chí Minh.

Viện Công nghệ và Sức khoẻ được thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ tự động hoá, môi trường, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, thu hút các nhà khoa học, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, bên cạnh đó sự ra đời của Viện Công nghệ và Sức khoẻ đã góp phần nâng cao uy tín của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc tập hợp các nhà khoa học có uy tín và trình độ chuyên môn cao tham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và phát triển hệ thông các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc liên hiệp hội Việt Nam.

Viện Công nghệ & Sức khoẻ

 

Mọi chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHOẺ - HETEC

 Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799                     - Hotline: 0917 021 858

Email: hetecvietnam@gmail.com            Website: https://hetec.vn 

Tin khác

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: https://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sĩ Lê Hữu Thi - Viện trưởng 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved