Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để tạo động lực mới, khí thế mới

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Dự Đại hội có đồng chí Phùng Khánh Tài – Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định, trong 5 năm qua, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới, công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức được quan tâm hơn, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trong nước. Vị thế, vai trò chính trị - xã hội

Đồng chí Tân nhấn mạnh, những kết quả đạt trong 5 năm qua của Liên hiệp Hội Việt Nam là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương, sự cố gắng nỗ lực, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của các tập thể, cá nhân hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Do vậy, Đại hội lần này sẽ biểu dương thành quả chung của các phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam; vinh danh 56 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc đã được đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trong suốt 5 năm qua. Đồng thời, công bố quyết định khen thưởng 10 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc được đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020.

Tại Đại hội này, cùng với việc tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân ưu tú, các điển hình tiên tiến, chúng ta còn có trách nhiệm tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan về những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để đưa phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng lên tầm cao mới. Đồng chí mong rằng, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến thực sự có chất lượng

Đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tiếp đó, đồng chí Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày tóm tắt báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Theo đó, Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng năm và giai đoạn 5 năm (2015 - 2020)..

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những chia sẻ về những nỗ lực phấn đấu của bản thân trong việc học tập và công tác, gắn với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt từ thực tiễn ở mỗi vị trí công việc như công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao tính gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên; sự nỗ lực, đam mê, nhiệt tình trong công việc, sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phùng Khánh Tài – Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam trong 5 năm qua (2015​-2020); chúc mừng 62 đại biểu là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, trong những năm qua, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Liên hiệp Hội Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vận động, tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN để phát triển tổ chức, làm tốt công tác chính trị - tư tưởng trong đội ngũ trí thức, mở rộng kết nạp thành viên và hội viên, thành lập các tổ chức KH&CN trực thuộc hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có công tác thi đua, khen hưởng, giải thưởng, hội thi và công tác tôn vinh trí thức. Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia tích cực trong Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết quả hoạt động thi đua trong 5 năm qua đã góp phần động viên, khích lệ hoạt động của các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển, đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam trong xã hội.

Đồng chí Phùng Khánh Tài cho rằng, phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn làm tốt chức năng cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức; đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN; tích cực hưởng ứng, chỉ đạo các hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên để phản ánh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại Đại hội

Với những thành tích đạt được của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong 5 năm qua, các cá nhân và tập thể Liên hiệp Hội Việt Nam đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Hữu nghị, Cờ thi đua, ngoài ra là các hình thức khen thưởng của Liên hiệp hội Việt Nam như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Liên hiệp Hội Việt Nam, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật”, Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc.

Cũng tại Đại hội Thi đua yêu nước Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IV, thay mặt Đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

HT

http://vusta.vn/chitiet/tin-tuc_2017_3_27_18_40_899/day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-de-tao-dong-luc-moi-khi-the-moi

Mọi chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHOẺ - HETEC

 Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799                     - Hotline: 0917 021 858

Email: hetecvietnam@gmail.com            Website: https://hetec.vn 

Tin khác

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: https://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sĩ Lê Hữu Thi - Viện trưởng 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved