Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ

Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW sâu, rộng trong cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh; Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

UBND tỉnh đã ra quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các hội thành viên; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ra Quyết định Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017; kiện toàn về biên chế tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí cho Liên hiệp Hội và các hội thành viên triển khai những hoạt động. Liên hiệp Hội và các cơ quan đã giúp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức họp mặt trí thức tiêu biểu đầu xuân, mỗi năm một chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị trọng yếu của tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Phục - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Bến Tre

Ông Nguyễn Huy Phục - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức cho đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp ý kiến các văn kiện của Đảng, văn bản luật của Nhà nước. Mời trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia tổ chuyên gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, theo ông Phục cho hay, Liên hiệp Hội đã giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp Hội đã tổ chức phản biện độc lập 19 đề án, dự thảo nghị quyết đạt kết quả tốt, giúp lãnh đạo tỉnh ra quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hoạt động Nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã nghiên cứu, nghiệm thu và phổ biến ứng dụng 73 đề tài nghiên cứu khoa học, 96 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, nổi bật là đã xây dựng và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012- 2014”. Tư vấn cho việc thực hiện Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, phục vụ thiết thực việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đề tài về “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); Cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”. Tham gia đóng góp ý kiến vào các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ trì biên soạn 03 quyển sách: Tái bản sách về Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị; Bến Tre - Sự kiện và nhân vật; Bến Tre - Ấn tượng 45 năm (1975-2020).

Truyền thông phổ biến kiến thức luôn được chỉ đạo đẩy mạnh thông qua các loại hình như: Xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống của Liên hiệp Hội tỉnh, từ 02 số năm, lên 04 số/năm. Trong đó, đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục với những tin, bài phản ánh trên các lĩnh vực, tập trung chủ đề phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là tin, bài ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Cùng với xuất bản Bản tin, tháng 1/2018 website Liên hiệp Hội Bến Tre đã chính thức đi vào hoạt động đã góp phần cho công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức ở địa phương có thêm kênh thông tin mới đến với bạn đọc. Tuy mới hoạt động nhưng website đã được cộng tác viên tích cực gởi tin, bài cộng tác và đã thu hút được nhiều bạn đọc truy cập.

Phối hợp với Hội nhà Báo và Sở KH&CN tỉnh Bến Tre tổ chức Giải báo chí về KH&CN. Qua 3 năm tổ chức (2017, 2018, 2019) đã nhận hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên gởi dự giải. Tuy còn có những hạn chế nhất định, song hầu hết các tin, bài gửi dự giải tác giả đều giới thiệu được nhiều mô hình, quy trình ứng dụng có kết quả những tiến bộ KH&CN trong sản xuất và thực tiển đời sống. Việc tổ chức giải góp phần vào hoạt động  tuyên truyền phổ biến kiến thức, đa dạng và phong phú hơn. Đã triển khai phát động giải báo chí về KH&CN lần thứ 4 năm 2020.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến tre

Ngoài ra, còn phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Qua 05 năm tổ Cuộc thi điểm nổi bật là sản phẩm dự thi năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015, năm đầu tiên tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi, toàn tỉnh chỉ có 158 sản phẩm dự thi; đến năm 2019 có 3.054 sản phẩm, so với năm so với năm 2015 tăng 18,32 lần (3.054/158). Chất lượng sản phẩm cũng từng bước được nâng lên góp phần bồi dưỡng, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy, năng lực sáng tạo trong thanh, thiếu niên, nhi đồng, giúp các em tìm kiếm những ý tưởng mới, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, gắn kết những kiến thức được học tập trong nhà trường với những vấn đề thực tiễn đặt ra trong dạy và học, trong đời sống xã hội.

Các hoạt động tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác cũng có những chuyển biến tích cực. Đã xây dựng triển khai thực hiện tốt kế hoạch liên ngành với Sở Y tế và bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ về khám tầm soát phát hiện, hỗ trợ điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân mắc bệnh tim tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2017 và giai đoạn 2018-2020. Kết quả, đã khám tầm soát 4.100 bệnh nhân, chỉ định phẫu thuật 86 ca, đã tài trợ mổ cho 58 bệnh nhân. Ngoài ra, còn vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội tặng quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo...

Và trong năm 2020, chúng tôi sẽ tổ chức lấy ý kiến trí thức đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tổ chức Diễn đàn Trí thức Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020 với Chủ đề: “Vượt qua thách thức - Phát triển thịnh vượng”. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo về tiêu chí 17 trong xây dựng xã nông thôn mới. Tổ chức chấm, tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020 và phát động cuộc thi năm 2021, ông Phục cho biết.

Theo Vusta

http://vusta.vn/chitiet/dai-hoi-lhhvn-lan-thu-viii-2020-2025/day-manh-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-cong-nghe

Mọi chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHOẺ - HETEC

 Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799                     - Hotline: 0917 021 858

Email: hetecvietnam@gmail.com            Website: https://hetec.vn 

Tin khác

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: https://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sĩ Lê Hữu Thi - Viện trưởng 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved