Cần lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phù hợp, thiết thực

Tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 diễn ra ngày 24/8/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã chúc mừng đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN) được tôn vinh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 và nhấn mạnh: các cấp, các ngành, cộng đồng các nhà khoa học cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm.

Sự kiện do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ KH&CN và các cơ quan có liên quan tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, 5 năm qua, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động KH&CN; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp KH&CN tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của KH&CN, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”. Cần giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tế. Tiến hành đánh giá kết quả sau 5 năm tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm phương thức, cách làm mới phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay và yêu cầu của thực tế.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay đã tôn vinh 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo KH&CN và 7 đại diện nhóm tác giả công trình, giải pháp sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong 5 năm qua, Ban tổ chức đã tiếp nhận tổng số 772 công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN do 21 bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận và 57 tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị. Hội đồng tuyển chọn đã họp và tiến hành bỏ phiểu kín bình chọn được 365 công trình, giải pháp sáng tạo  KH&CN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Số công trình được chọn mỗi năm bằng số năm kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hằng năm (năm 2016 là 71 công trình; năm 2017 là 72 công trình; năm 2018 là 73 công trình; năm 2019 là 74 công trình;  2020 là 75 công trình và vinh danh 7 công trình phòng, chống dịch bệnh Covid - 19).

Theo Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam

https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3666/can-lua-chon-noi-dung-nghien-cuu--ung-dung-khcn-phu-hop--thiet-thuc%C2%A0.aspx

Mọi chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHOẺ - HETEC

 Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799                     - Hotline: 0917 021 858

Email: hetecvietnam@gmail.com            Website: https://hetec.vn 

Tin khác

FACEBOOK


LIÊN HỆ


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE - HETEC

Địa chỉ: Số nhà L7-45 Khu Đô thị Athena Fulland, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6799;  Email: hetecvietnam@gmail.com; Website: https://hetec.vn 

Chịu trách nhiệm nội dung: Tiến sĩ Lê Hữu Thi - Viện trưởng 

LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Social   Social   Social  
© 2019 hetec.vn. All Rights Reserved